Trip Start
Trip End
Nights embark
disembark
Route Inquiry
24 Nov 2018
01 Dec 2018
North Male - Ari - Vaavu - South Male Male
Male
North Male - Ari - Vaavu - South Male FULL
01 Dec 2018
08 Dec 2018
North Male - Ari - Vaavu - South Male Male
Male
North Male - Ari - Vaavu - South Male
08 Dec 2018
15 Dec 2018
North Male - Ari - Vaavu - South Male Male
Male
North Male - Ari - Vaavu - South Male
15 Dec 2018
22 Dec 2018
North Male - Rasdhoo - Ari - South Male Male
Male
North Male - Rasdhoo - Ari - South Male
22 Dec 2018
02 Jan 2019
North Male - Lhaviyani - Noonu - Shaviyani - Raa - Baa - Rasdhoo - Ari - Vaavu - South Male Male
Male
North Male - Lhaviyani - Noonu - Shaviyani - Raa - Baa - Rasdhoo - Ari - Vaavu - South Male FULL